Anställning Ort Sista datum
Vi söker en kvalificerad kommunarkivarie Säffle 2019-01-16
Grundskollärare i särskild undervisningsgrupp 4-6 Höglundaskolan Säffle 2019-01-16
Vikarierande Musiklärare västra skolområdet Säffle 2019-01-19
Idrottslärare till 4-6 Höglundaskolan Säffle 2019-01-19
Grundskollärare 1-6 Nysäters skola Värmlands Nysäter 2019-01-19
Måltidsbiträde/lokalvårdare till nystartad förskola Säffle 2019-01-27
Lärare 4-6 Botilsäters skola Säffle 2019-02-03
PA konsult vikariat Säffle 2019-02-10
Projektledare för ESF- projekt Värmland Tillsammans Säffle 2019-02-15
Socialsekreterare vid försörjningsstöd Säffle 2019-02-15
Lärare med inriktning mot mellanstadiet Säffle 2019-03-04
Sommarvikarier äldreomsorgen 2019 Säffle 2019-05-29
Intresseanmälan
Intresseanmälan vård och omsorg
Intresseanmälan grundskola
Intresseanmälan gymnasieskola
Intresseanmälan förskola
Intresseanmälan administration, IT, ekonomi och personal
Intresseanmälan Miljö och Bygg
Intresseanmälan kök
Intresseanmälan lokalvård, gata, park, fritid, VA, avfall och renhållning
Intresseanmälan Kulturförvaltningen
Logga in Prenumerera på jobb