Anställning Ort Sista datum
Fritidspedagog till Höglundaskolan Säffle 2017-08-22
Förskollärare Säffle 2017-08-25
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut Säffle 2017-08-26
Bibliotekarie med inriktning barn och ungdom Säffle 2017-08-27
Lärare med inriktning mot mellanstadiet Säffle 2017-08-30
Sjuksköterska deltid natt Säffle 2017-08-31
ENHETSCHEF, för rehabiliterings- och kortidsenhet. Säffle 2017-08-31
Elevassistent till Västra skolområdet Säffle 2017-08-31
Enhetschef till äldreomsorgens hemtjänst Säffle 2017-09-04
Lärare i SO och engelska Säffle 2017-09-08
Lärare i SO Säffle 2017-09-10
Socialsekreterare till Barn- och familjegrupp Säffle 2017-09-18
Musik- och bildlärare Östra Rektorsområdet Säffle 2017-09-18
Intresseanmälan
Intresseanmälan vård och omsorg
Intresseanmälan grundskola
Intresseanmälan gymnasieskola
Intresseanmälan förskola
Intresseanmälan administration, IT, ekonomi och personal
Intresseanmälan Miljö och Bygg
Intresseanmälan kök
Intresseanmälan lokalvård, gata, park, fritid, VA, avfall och renhållning
Intresseanmälan Kulturförvaltningen
Logga in Prenumerera på jobb