Anställning Ort Sista datum
Kock, 100 %, vikariat Säffle 2017-06-26
Vikariat - Lokalvårdare till förskola och förskoleklass Säffle 2017-06-26
Speciallärare till Västra skolområdet, Svanskogs- och Nysäters skolor Nysäter/ Svanskog 2017-06-27
Förskollärare till förskolan Hermes Säffle 2017-06-28
Semestervikarier till äldreomsorgen Säffle 2017-06-30
Semestervikarier till funktionshinderomsorgen/socialpsykiatrin Säffle 2017-06-30
Säffle Lärcenter söker vård- och omsorgslärare Säffle 2017-07-02
Mätningsingenjör till miljö och bygg Säffle 2017-07-02
Grunskollärare till Östra skolområdet Säffle 2017-07-03
Kommunsekreterare Säffle 2017-07-10
Ekonomiassistent Säffle 2017-08-18
Intresseanmälan
Intresseanmälan vård och omsorg
Intresseanmälan grundskola
Intresseanmälan gymnasieskola
Intresseanmälan förskola
Intresseanmälan administration, IT, ekonomi och personal
Intresseanmälan Miljö och Bygg
Intresseanmälan kök
Intresseanmälan lokalvård, gata, park, fritid, VA, avfall och renhållning
Intresseanmälan Kulturförvaltningen
Logga in Prenumerera på jobb