Anställning Ort Sista datum
Specialpedagog till Västra skolområdet Säffle 2017-04-30
Fritidspedagoger till Höglundaskolan Säffle 2017-04-30
Grundskollärare 4-6 Höglundaskolan Säffle 2017-04-30
Enhetschefer till äldreomsorgens hemtjänst Säffle 2017-05-01
Fritidspedagoger till Nysäters skola Säffle 2017-05-01
Grundskollärare 4-6 Svanskogs skola Säffle 2017-05-01
Grundskollärare 1-6 Svanskogs skola Säffle 2017-05-01
Grundskollärare F-3/ Förskollärare till Svanskogs skola Säffle 2017-05-01
Grundskollärare 1-3 Nysäters skola Säffle 2017-05-01
Speciallärare till Västra skolområdet, Svanskogs- och Nysäters skolor Nysäter/Svanskog 2017-05-01
Distriktsköterska/ Sjuksköterska Säffle 2017-05-02
Sjuksköterska deltid natt Säffle 2017-05-04
Biträdande rektor till Herrgårdsgymnasiet Säffle 2017-05-07
Förskollärare 100% Säffle 2017-05-07
Studie- och yrkesvägledare till Herrgårdsgymnasiet Säffle 2017-05-07
Idrottslärare till 4-6 Höglundaskolan Säffle 2017-05-07
Personlig assistent Säffle kommun 2017-05-09
Koncerncontroller till Säffle kommun Säffle 2017-05-10
Fritidspedagog Tingvallaskolan Säffle 2017-05-10
Gäst- och servicetekniker Säffle 2017-05-12
3 st arbetsledare till feriepraktik i Åmål Åmål 2017-05-12
Specialpedagog till Värmlandsbro skola/Botilsäter skola Säffle 2017-05-14
Löneadministratör Säffle 2017-05-17
Fritidspedagoger till Svanskogs skola Säffle 2017-05-18
Rektor F-6 Säffle 2017-05-21
Lärare i förberedelseklass Säffle 2017-05-24
Samverkande socionom/socialpedagog Säffle 2017-05-27
Semestervikarier till äldreomsorgen Säffle 2017-06-30
Semestervikarier till funktionshinderomsorgen/socialpsykiatrin Säffle 2017-06-30
Intresseanmälan
Intresseanmälan vård och omsorg
Intresseanmälan grundskola
Intresseanmälan gymnasieskola
Intresseanmälan förskola
Intresseanmälan administration, IT, ekonomi och personal
Intresseanmälan Miljö och Bygg
Intresseanmälan kök
Intresseanmälan lokalvård, gata, park, fritid, VA, avfall och renhållning
Intresseanmälan Kulturförvaltningen
Logga in Prenumerera på jobb