Barn- och utbildningsförvaltningen, Tegnerskolan

Beskrivning

I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi, vi har en öppen attityd och välkomnar det nya, vi värnar om varandra och samhällets växtkraft, vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.

Tegnérskolans vision är att arbeta med tillgänglighet för allas lika värde

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbete i elevhälsan förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övrig personal. Fokus ska ligga på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet där målsättningen är att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Arbetsuppgifter

I elevhälsans psykosociala insats ingår bland annat att:

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
 • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola.
 • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.
 • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Kvalifikationer

Vi söker dig med socialpedagogisk- eller socionomexamen.

Villkor

Intervjuer kommer att genomföras fortlöpande under ansökningsperioden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Säffle
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/120
Kontakt
 • Marie Eriksson, rektor, 0533-681180
 • Ola Nyström, biträdande rektor, 0533-681904
Facklig företrädare
 • Eva Harstad, Vision, 0533-681661
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-07-12

Tillbaka till lediga jobb